הפקת מערכת בחירות - מידע משתנה

במסגרת תכנון מערכת בחירות בנושא ובתחום כל שהוא, למשל, בחירות ללשכת רואי החשבון, בחירות בארגון גמלאים, בחירות לועדים, בחירות לרשויות מקומיות וכדומה.

אנחנו בדפוס דוקופרינט, מלווים ומעצבים את כל הדרוש להפקת מערכת בחירות:

  • עיצוב והדפסת טפסי הצבעה לבוחר
  • עיצוב והדפסת חוברת מועמדים
  • דיוור לבעלי זכות הבחירה - כולל מעטפת החזר

מערכת בחירות מוצלחת נשענת גם על הפקה מקצועית והגעה לכל בעלי זכות הבחירה עם המידע הרלוונטי!


לדוקופרינט נסיון רב בהפקת מערכות בחירות שונות מזה 40 שנה בהצלחה רבה!

פנו אלינו לפרטים נוספים 03-6397622